The Risen Christ to the Seven Churches
Scott Wakefield   -