“The Servant King” (Mark 10:32-45)
Scott Wakefield   -  

Part 3 of 3 in “Christ The King”, Scott Wakefield preaching on Sun, Nov 29, 2020.